Tatranský kuchár 2019

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiada 3. mája 2019 už 28. ročník Jarnej Gastronomickej výstavy studených jedál a cukrárenských výrobkov a súťaže vo varení na živo „Tatranský kuchár 2019“.

Súťaž sa bude konať v priestoroch Slalom Restaurant Štrbské Pleso so začiatkom 7:00 hod, slávnostné otvorenie sa uskutoční o 10:00 hod.


Propozície a záväzná prihláška

INFORMÁCIE

  • 7.00 h Štart prvých súťažiacich finálového kola Tatranský Kuchár 2019
  • 10.00 h Slávnostné otvorenie výstavy
  • 10.30 – 14.30 h Sprievodné akcie
  • 16.00 – 18.00 h Odovzdávanie cien a diplomov

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:

  • I. kategória: Kuchár Senior – Profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení
  • II. kategória: Kuchár Junior – Žiaci stredných, hotelových a učňovských odborných škôl
  • III. kategória: Cukrár Junior – Žiaci stredných, hotelových a učňovských odborných škôl

Každý súťažiaci obdrží jeden vstup zdarma pre doprovod.