Menný zoznam členov

KAROL SKLENÁR
Predseda klubu

Executive Chef
Hotel Koliba Gréta,
Liptovská Sielnica
(+421)-917-955-384
PETER BRACHO
1. Podpredseda klubu

Šéfkuchár

Hotel Liptovský dvor, Liptovský Ján
(+421)-911-205-221

PETER FROLO
2. Podpredseda klubu

Šéfkuchár
Village Resort Hanuliak, Belá
DUŠAN BIDLEŇ
Tajomník klubu

Executive Chef Reštaurácia Dobré časy, Poprad
(+421)-917-651-217

Výkonný výbor

  • Miloš Červenka, Radovan Budzák, Dušan Bečker, František Turek, Peter Baboľ, Gabriela Maceková, Dušan Bidleň, Karol Sklenár, Marek Bazala, Peter Bracho, Peter Frolo.

ČLENOVIA

  • Baboľ Peter, Banašová Jana, Bazala Marek, Bečker Dušan, Bidleň Dušan, Bracho Peter, Budzák Radovan, Červenka Miloš, Czirák Adam, Elizer Ján, Frolo Peter, Haviarová Janka, Chilý Tomáš, Jaroš Peter, Jendral Miroslav, Jurčo Ondrej. Kobolka Matúš, Košík Michal, Maceková Gabriela, Milec Michal, Mirilovič Matej, Novotný Jindřich, Petrás Jaroslav, Petro Martin, Ptáková Anna, Pustulka Jozef, Rajniak Ján, Repaský Ľubomír, Ridzoň František, Seleši Milan, Sklenár Karol, Spodniak Miroslav, Sulír Lukáš, Syč Andrej, Šlosárová Iveta, Šmindák Ľubomír, Šulíková Lucia, Tekeljak Martin, Tomáš Marek, Turek František, Velšic Lukáš, Vývlek Jaroslav, Tegi Lukáš, Bazala Ondro, Bazala Radoslav, Švarc David.

ŠKOLY

SPOLOČNOSTI


Kto sa môže stať členom SZKC

  • osoby staršie ako 18 rokov, kuchári a cukrári vyučení v odbore, absolventi odborných škôl s gastronomickým zameraním (s výnimkou školopovinných juniorov) a ďalšie osoby zaoberajúce sa v minulosti, prítomnosti či budúcnosti gastronomickou činnosťou, alebo osoby bez odborného vzdelania , ktoré sympatizujú s gastronómiou alebo ju propagujú
  • kolektívy škôl podnikov alebo inštitúcii, ktoré majú záujem o spoluprácu so Zväzom
  • juniori vo veku od 15 rokov – študenti odborných škôl so zameraním na gastronómiu

Nových členov SZKC prijímajú regionálne a odborné kluby SZKC na základe písomných prihlášok. Schválenie člena je podmienené úhradou členského príspevku na príslušný rok a zápisného poplatku.

Prihlášky a výšku členského príspevku nájdete v sekcii Ako sa stať členom SZKC.