Tatranský kuchár 2018

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiadal 9. mája 2018 už 27. ročník Jarnej Gastronomickej výstavy studených jedál a cukrárenských výrobkov a súťaže vo varení na živo „Tatranský kuchár 2018“.

Súťaž sa konala v priestoroch Slalom Restaurant Štrbské Pleso a zúčastnilo sa jej spolu 32 súťažiacich, z toho 21 juniorov a 11 seniorov z odborov kuchár a cukrár. Návštevníci akcie sa  mohli zoznámiť aj s produkciou , surovinami a výrobkami partnerských organizácií, ktorým aj touto cestou srdečne ďakujeme za pomoc a podporu pri organizovaní súťaže.


Súťažné výrobky posudzovali odborné poroty v zložení:

Studená kuchyňa:

 • Vojtech Artz, prezident SZKC – predseda komisie
 • Róbert Sklenář, šéfkuchár, Česká republika
 • Vladimír Lokšík, viceprezident SZKC
 • Ivan Kopčák, predseda Prešovského klubu SZKC
 • Miloš Červenka, podpredseda Tatranského klubu SZKC 

Studená kuchyňa:

 • Dušan Bidlen, tajomník Tatranského klubu SZKC – Predseda komisie
 • Lukas Guzman, šéfkuchár METRO Cash & Carry Slovensko
 • Karol Sklenár, predseda Tatranského klubu SZKC

Cukrárenské výrobky:

 • Michal Baniar, člen Národného tímu kuchárov a cukrárov SZKC- predseda komisie
 • Jindřich Novotný, člen Tatranského klubu SZKC
 • Lukas Guzman,šéfkuchár METRO Cash & Carry Slovensko