Guláš Tatry Cup & Big Green Egg Grill Cup 2018

Dňa 19. septembra 2018 sa v Liptovskej Sielnici v areáli Hotela Koliba GRETA uskutočnil prvý ročník „Guláš Tatry Cup & Big Green Egg Grill Cup 2018“ známe pod starým názvom „Špica guláš“ organizovaný Tatranským klubom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou Karola Sklenára a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to vo varení gulášu a v grilovaní. V každej z kategorii boli súťažiaci odmenení hodnotnými cenami a putovným pohárom. Veľkou výzvou bolo, že družstvá sa skladali z dvoch členov a mohli byt zmiešané: senior, junior, amatér, hobby kuchár.
Big Green Egg Grill Cup 2018 sa zúčastnilo 12 súťažných tímov, ktorých pripravené jedlá na tému „streetfood“ hodnotila 5 členná porota. Víťaznému tímu šuhajíkov Fero Frenky Sedlak a Janík Lenhardt gratulujeme a zároveň veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným, súťažiacim tímom, odborným porotcom a organizačnému vedeniu Tatranského klubu, ako aj bratom Považským, že nám spoločne pomohli vytvoriť opäť jedno veľmi skvelé a hlavne chutné podujatie.

Ďakujeme a vidíme sa o rok.